Logo o.p.s. Borůvka "Kvalitnější život s handicapem."
Borůvka na Facebooku

Pracuji, tedy jsem!

Projekt „Pracuji, tedy jsem“ poskytuje intenzivní pracovně-tréninkový program lidem se zdravotním postižením, kteří mají malé nebo žádné pracovní zkušenosti či jsou po úrazech a snaží se vrátit do práce. Lidé bez pracovních zkušeností získají základní pracovní návyky a dovednosti, lidé po úrazech se naučí, jak pracovat se svým nabytým handicapem. Trénink probíhá v TA KAVÁRNĚ a v Obchůdku Borůvka na Vyšehradě.

V rámci tréninkového programu poskytneme našim klientům takové služby, aby mohli získat základní pracovní návyky, jako je docházka podle rozvrhu, omluvy v případě absencí, práce v týmu a další dovednosti. Zároveň jim umožníme získat klíčové i odborné znalosti dle jejich individuálních potřeb a nácvik zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách. Pomůžeme jim rozvinout vlastní iniciativu, samostatnost a co největší možnou nezávislost na sociálních a pomocných službách. V neposlední řadě jim pomůžeme hledat pracovní uplatnění a řešit překážky na trhu práce, které nejsou na straně klienta

Naší filozofií je poskytovat především takové služby, které budou skutečně podporovat integraci do společnosti a na trh práce. Nechceme o klienty přehnaně pečovat a vyvolávat v nich závislost na našich službách, ale naopak je podporovat v samostatném řešení jejich životní situace.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

/public/images/photos/2015/Od každého trochu/trenink.jpg /public/images/photos/2015/Od každého trochu/trenink2.jpg /public/images/photos/2015/Od každého trochu/trenink3.jpg

Na tréninkový program navazuje pracovní praxe pro absolventy Jedličkova ústavu - oboru švadlena, a zaměstnaní absolventů tréninku v charitativním secondhandu Koloběh.  

Pro další zájemce z řad lidí se zdravotním postižením máme připravená školení na téma "Jak se uplatnit na trhu práce i s handicapem". 

Spolupracujeme s rodinami našich klientů, podáváme pomocnou ruku. Nabízíme Podpůrnou skupinu pro osoby pečující a Individuální poradenství pro osoby pečující.

 

/public/images/photos/2014/svadlenky2.jpg  /public/images/photos/2014/svadlenky1.jpg

Dárci a partneři projektu

Děkujeme! Realizaci projektu podpořili:

 

 

           /public/images/sponsors/flexi_logo_final_CS_modra_na_svetlemodre_pozadi.jpg
/public/images/sponsors/moneta-logo.jpg

/public/images/sponsors/kb_jistota_logo.png

/public/images/sponsors/Net4gas.jpg

 

/public/images/sponsors/CIUR.jpg

/public/images/sponsors/Nielsen_ColourLogo.jpg

 

 

 

 

   /public/images/sponsors/Logo_OPZ_ESF_CR.jpg